Welkom bij KONFIA!

Heeft je kind moeite om zich te handhaven tussen andere kinderen?

Sterke gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid of faalangst kunnen een kind erg ongelukkig maken. Bovendien is het daarmee erg kwetsbaar voor het pestgedrag van anderen. Bij KONFIA is alles erop gericht om je kind weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven.

We helpen kinderen die gepest worden, onzeker zijn en/of niet voor zichzelf durven op te komen. Dat doen we met advies, trainingen en workshops, voor kinderen, voor ouders en voor scholen en professionals.

Daarnaast biedt Konfia gezin- en opvoedondersteuning bij specifieke vraagstukken in de opvoedingssituatie.

KONFIA is aangesloten bij de Stichting Omgaan met pesten. Michanou Selberie is geregistreerd bij het SKJ.

KONFIA verzorgt trainingen die erop gericht zijn jonge mensen weerbaar te maken. De basis wordt gevormd door de STA STERK TRAINING. Deze training is door het Ministerie van OC&W goedgekeurd en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

De trainingen worden in groepsverband of individueel op maat gegeven.

Naast bovenstaande training verzorgt KONFIA ook workshops en themabijeenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om voor gezinsbegeleiding een samenwerking aan te gaan.

KONFIA biedt scholen een uitgebreid programma aan van trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Ook kan zij helpen bij het opstellen en implementeren van een goed pestprotocol.

Lees verder

Het aanbod van KONFIA

KONFIA verzorgt trainingen die erop gericht zijn jonge mensen weerbaar te maken. De basis wordt gevormd door de STA STERK TRAINING. Deze training is door het Ministerie van OC&W goedgekeurd en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

De trainingen worden in groepsverband of individueel op maat gegeven.

Naast bovenstaande training verzorgt KONFIA ook workshops en themabijeenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om voor gezinsbegeleiding een samenwerking aan te gaan.

KONFIA biedt scholen een uitgebreid programma aan van trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Ook kan zij helpen bij het opstellen van een goed pestprotocol.

Wilt u meer weten ?

VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

KONFIA GEZIN

Meer informatie over het aanbod voor ouders en opvoeders

Lees meer

ONDERWIJS

KONFIA SCHOOL

meer informatie voor professionals in het onderwijs

Lees meer

VERWIJZERS

KONFIA GEMEENTE

meer informatie voor gemeente en gezondheidszorg

Lees meer

Over de Trainer

Mijn naam is Michanou Selberie. In de volksmond gewoon Mies. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Daar geef ik uitvoering aan jeugdbeschermingsmaatregelen en bied ik hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders die ernstige problemen hebben op verschillende levensgebieden. Deze jonge mensen hebben het vaak zwaar te verduren gehad, waardoor hun zelfvertrouwen flink is aangetast. Door de veerkracht en wijsheid van deze jonge mensen weet ik dat er altijd een uitweg is, hoe erg je persoonlijke situatie ook kan zijn. Die kracht zit in het kind zelf. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Dat is niet erg. Ik ben een enthousiaste en daadkrachtige hulpverlener, die van mensen houdt.

Als trainer omgaan met pesten, richt ik me op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in weerbaarheid en het omgaan met pesten. Daarnaast bied ik ondersteuning aan scholen en organisaties, wanneer er in hun omgeving een pestproblematiek heerst.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam voor de studie sociaal pedagogische hulpverlening en werkte daarna onder andere op de afdeling kinderpsychiatrie van het AMC. In 1999 startte ik als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg. Hier volgde ik vele aanvullende opleidingen en cursussen op het gebied van coaching, opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Ook volgde ik de opleiding tot trainer voor de STA STERK TRAINING. De combinatie van mijn theoretische achtergrond en jarenlange praktijkervaring heeft mij een heldere visie gegeven op de ontwikkeling van jonge mensen.

Het is mijn passie om het leven van mensen mooier te maken.

Visie van Konfia

KONFIA staat voor (toe)vertrouwen. Vertrouwen in je eigen persoon en in jouw persoonlijke wilskracht en weerbaarheid. Toevertrouwen omdat iedereen in zijn leven soms tegen moeilijke situaties aanloopt die je wilt delen met een ander of anderen zodat je er zelf meer inzicht in krijgt. Bij KONFIA is alles erop gericht om kinderen en tieners weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven. Zodat zij authentiek en sterk in de maatschappij kunnen staan. Daarnaast geloven wij dat gezinnen bij opvoed problemen altijd weer in hun kracht kunnen gaan staan. Het aanbod is dan ook oplossingsgericht. Wij gaan altijd op zoek naar de oplossing bij het kind en zijn gezin. Dit betekent dat bij KONFIA wij altijd luisteren naar wat het gezin wil, waar kinderen goed in zijn en waar zij in geloven.

Bij KONFIA gaan wij ervan uit dat een kind onderdeel is van een systeem. Onze visie is dat de pestproblematiek, faalangst, en opvoed problemen binnen een gezin nooit op zichzelf staan, maar in zijn algehele context moet worden gezien. Vanuit dat kader richt de hulpverlening bij KONFIA zich op alle gebieden in de omgeving van een kind of tiener. Thuis en op school en alles wat hierbij hoort, zoals sportclubs of vrienden.

Jong geleerd

Jezelf bekrachtigen en positief, vol vertrouwen, in het leven staan.

Zoals KONFIA jonge mensen graag ziet.

Blog

WAT WERKT BIJ SOCIALE ANGST BIJ KINDEREN

Meidenvenijn Bella is een meisje van 7. Bella is een periode bij mij op individuele training geweest omdat ze slachtoffer was van meidenvenijn. De Training met Bella was een feest! Bella was slim en [...]

Het jaar van

Een bijzonder jaar Het is een bijzonder werkjaar geweest! Mooie momenten die mij hebben wakker geschud, laten lachen, mij hebben ontroerd en af en toe boos, maar gelukkig ook [...]

“Lastige” gesprekken

( LASTIGE )OUDERS IN GESPREK MET ( LASTIGE ) LEERKRACHTEN . 5 tips voor een effectief gesprek met de leerkracht wanneer je kind wordt gepest. Ik ben anti pest [...]