Pestproblematiek is een ingewikkeld en vaak ongrijpbaar probleem.

Ik heb heel goed nieuws voor veel ouders. Wanneer het zo mocht zijn dat je kind wordt gepest laat dan een ding duidelijk zijn HET IS NOOIT DE SCHULD VAN JE KIND!

En dit is niet iets wat ik heb verzonnen.

Dit zijn feiten die naar voren zijn gekomen in verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Salmivelli en collegae hebben in 1996 als eerste beschreven welke rollen er bij een pestprobleem invloed hebben op de situatie. Er zijn naast het pestslachtoffer, meelopers, aanmoedigers en buitenstaanders.

In Nederland is sindsdien veel onderzoek gedaan naar pesten met als uitgangspunt dat pesten een groepsprobleem is .

Pesten wat is dat eigenlijk?

Een plagerijtje zo nu en dan, dat moet toch kunnen hoor je leerkrachten of omstanders zeggen!

Is het pesten wanneer je iemand uitlacht om zijn kleding? Of is het pesten als je ongevraagd een foto van een ander plaatst op Instagram? Dit zijn dagelijkse vragen die ik van ouders en leraren krijg binnen mijn praktijk.

Pesten heeft veel verschillende gezichten. Er zijn verschillende vormen zoals verbaal pesten, pesten door met spullen te gooien of kapot maken, buitensluiten en cyber pesten.

Even wat cijfers anno 2019:

Op school wordt 1 op de 10 kinderen gepest; 2 tot 3 kinderen per klas. Op het werk wordt 1 op de 8 werknemers gepest. in het bejaardentehuis wordt 1 op de 5 gepest. Online worden 2 op de 5 kinderen en tieners gepest.

Een situatie is geen plagen meer indien er sprake is van ongelijke machtsverhouding en indien het structureel plaats vindt!

Pesten is na 40 jaar nog steeds niet objectief meetbaar voor zowel pester als slachtoffer. Daarom is het van enorm belang om hulp te zoeken indien uw kind slachtoffer is van een pest situatie.

Wat kan je kind doen als het wordt gepest?

Het is van groot belang dat je kind zich niet alleen voelt staan. Ondersteuning is waardevol en helpt om de schade te beperken. Ik geef je graag 8 tips die direct van invloed kunnen zijn op de situatie van je kind! De reden dat een kind binnen een groepsprobleem het slachtoffer wordt heeft te maken met minder weerbaar gedrag.

 

Tips om mee te geven aan je kind!

 1. Probeer sterk te staan. Doe alsof er een touwtje aan je kruin is vastgeknoopt zodat je recht staat. Je schouders rol je naar achteren.

2. Praat luid en duidelijk. Noem degene die jou pest bij zijn naam en zeg: “ik wil dat je nu stopt!” Daarna draai je je om en loop je sterk weg.

3. Ga op zoek naar een mee-helper. Bespreek samen met hem/haar wat je gaat zeggen als de pester weer komt.

4. Praat erover. Blijf je mikpunt van pesterijen? En stopt dat maar niet? Vraag dan aan iemand die je vertrouwt om hulp.

5. Zorg voor een weerwoord. Verzamel goede tegen-zinnetjes en schrijf ze op. Dan weet je wat je volgende keer moet zeggen als je wordt gepest.

6. Bespreek met je kind welke ideeën het zelf heeft om de situatie aan te pakken. Als je kind zelf kan meepraten , en meebeslissen , benadruk je daarmee de eigen kracht van het kind!

7. Laat je kind een degelijk weerbaarheidstraining volgen. De Sta Sterk Training is door Het NJI geselecteerd als effectieve weerbaarheid training.

8. De laatste tip is zoek hulp, ga in gesprek met de leerkracht of interne begeleider. Elke school heeft een pestprotocol, vraag deze op en lees het door alvorens je in gesprek gaat met de leerkracht.

Met vriendelijke groet,

Michanou