Begeleide Omgang helpt ouders om weer zelfstandig met elkaar en de kinderen om te gaan.

Bij een scheiding hebben ouders het recht om hun kinderen te blijven zien. Maar soms lopen conflicten tussen ouders zo hoog op, dat de omgang van de meestal de uitwonende ouder met de kinderen onmogelijk wordt. Ook als kinderen uit huis worden geplaatst, kan er contactbreuk ontstaan. KONFIA helpt in die situaties met Begeleide omgang. In de huiselijke omgeving van het LOS-VAST-huis wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de ouders weer zelfstandig met elkaar en de kinderen kunnen omgaan. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn om mee te werken aan een omgangsregeling. KONFIA biedt zowel korte als langdurige vormen van Begeleide omgang.

Begeleide omgang herstelt het contact tussen de ouder(s) en met het kind. Het creëert zowel contactmogelijkheden (je kind zien) als contactherstel (een band onderhouden). We willen ongewone situaties zo gewoon mogelijk maken voor ouders en kinderen.

Vormen van Begeleide omgang

Konfia biedt drie verschillende vormen van Begeleide omgang. Keuze van een traject is afhankelijk van de gezinssituatie.

  • Kortdurend: gericht op contactherstel na een plotselinge verbreking;
  • Langdurig: toewerkend naar onbegeleide omgang;
  • Permanent: contactherstel zonder mogelijkheid van onbegeleide omgang.

Kortdurende Begeleide omgang:

Wordt veelal ingezet bij een plotselinge contactbreuk tussen ouder en kind. Ouders zijn bijvoorbeeld net gescheiden zonder regeling voor contact met de uitwonende ouder. KONFIA helpt om het contact te herstellen en stelt desgewenst een ouderschapsplan op, dat ervoor zorgt dat het contact weer gestructureerd en in de normale thuissituatie kan plaatsvinden.

Langdurige Begeleide omgang:

Wordt ingezet om het contact tussen ouder en kind te herstellen én op de langere termijn toe te werken naar onbegeleid contact in de thuissituatie. Ouders worden geleerd hoe zij een normale thuissituatie en een veilige opvoedomgeving kunnen creëren. Duur van de begeleiding is in basis zes maanden, met een eventuele uitloop naar negen maanden.

Permanente Begeleide omgang:

Wordt ingezet wanneer vaststaat dat kinderen niet meer bij de (uitwonende) ouder(s) kunnen wonen. Het zorgt er wel voor dat ouders en kinderen elkaar kunnen blijven zien en zo het contact kunnen onderhouden. KONFIA biedt een veilig en warm contactmoment en bestendigt de relatie tussen ouders en kinderen.

Observaties

Tijdens Begeleide omgang kan KONFIA observaties uitvoeren. Vaak gebeurt dat op verzoek van verwijzers, die de voortgang van het contact tussen ouders en kinderen op de voet willen volgen. Reden van observatie kan ook zijn om tot een gefundeerd advies te komen tot onbegeleide omgang.

Pannekoeken bij bully-buddy kamp

Hoe werkt Begeleide omgang?

Veiligheid, vertrouwen en verbinding staan centraal bij Begeleide omgang van KONFIA. Omdat dat de solide basis is voor een gezonde verbinding tussen ouders en kinderen. Voor een kind betekent veiligheid voelen dat je er mag zijn en dat je je thuis op je gemak voelt. Alleen dan ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van vertrouwen: jezelf open kunnen stellen naar de ander. Zo ontstaat er weer een mooie verbinding tussen ouder en kind.

Begeleide omgang bij KONFIA vindt plaats in het Los/Vast huis: een warme en huiselijke omgeving, waarin ouders en kinderen verbindende activiteiten kunnen uitvoeren, zoals spelletjes, samen koken, iets lezen, wat knutselen of even lekker op de bank hangen.  KONFIA hanteert flexibele tijden en dagen (ook in het weekend) voor de Begeleide omgang.

Zorg van KONFIA is altijd maatwerk. Er is altijd oog voor de specifieke situatie waarin de ouders en kind verkeren, met ruimte om erover te praten. KONFIA werkt daarbij met bewezen technieken, zoals ‘Words and Pictures’, dat wordt gebruikt na bijvoorbeeld een uithuisplaatsing als gevolg van huiselijk geweld.

Zorg op maat betekent ook cultuursensitief werken. Wij moedigen ouders met verschillende culturele en etnische achtergronden aan om tijdens de Begeleide omgang ook aandacht te besteden aan hun eigen culturele normen en waarden. Denk aan samen Afrikaans koken of een Bijbelvers lezen.

KONFIA biedt elke ouder de mogelijkheid om in contact te blijven met hun kind. Ook als een ouder kampt met een medische of mentale conditie die het contact heeft veranderd of verbroken.