Complexe scheidingen volgens de LOS-VAST methode

Na de scheiding wil je niets liever dan LOS van je ex-partner zijn, niets meer met elkaar te maken willen hebben!  Of het nu jouw eigen keuze was of niet.

Toch ben je voor altijd VAST als je samen kinderen hebt.

Alle verjaardagen, examens en feestjes…. Iedere keer dat je kind op je ex lijkt, of het over vroeger heeft…

Jullie blijven als gezin VAST.

De balans aanbrengen tussen LOS-VAST, dat is waar je KONFIA voor kunt inzetten.

Kinderen hebben het nodig dat ze voelen dat hun ouders na de scheiding nog steeds van hun houden. Dat de wereld om hen draait en niet om de strijd. Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Kinderen hebben recht op ouders die samenwerken om te zorgen dat zij geen emotionele schade door een scheiding oplopen.

Dat geeft jullie kind(eren) VERTROUWEN.

En dat is waar KONFIA voor staat!

1. Ouderschap bemiddeling:

Doel: De ouderschapsbemiddelling bij KONFIA richt zich op die ouders die gescheiden zijn en waarbij er helaas voortdurend strijd of onenigheid is over de vastgestelde afspraken. Het is duidelijk dat kinderen (emotionele) last van de strijd tussen hun ouders ondervinden. Bij ouderschapsbemiddeling werk je als ouders aan het herstellen van het onderlinge vertrouwen en herstel van de communicatie. Het doel van de gesprekken is om de onderlinge samenwerking als ouders te verbeteren.

In maximaal 10 gesprekken met een tussentijd van 2 weken leren uw ex-partner en u om op een positieve en opbouwende wijze met elkaar te overleggen en samen te werken in het belang van de kinderen.

Parallel aan dit traject kan ook begeleid omgang worden ingezet.

2. Ouderschapsplan opstellen:

Doel: een gezamenlijk ouderschapsplan opstellen waarbij de ouders het belang van het kind centraal kunnen stellen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die je samen maakt over de verzorging en opvoeding van de (minderjarige) kinderen.

Dit betekent dat er concrete afspraken op papier komen over, communicatie, medische zorg, zakgeld of scholen..

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • Gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

KONFIA bemiddelt niet bij financiële afhandeling van de scheiding en/of vervolgprocedures. Dat past bij mediators die expertise op financiën hebben of advocaten.

Hiervoor kunnen we jullie natuurlijk doorverwijzen.

3. Begeleid omgang

 Doel: Wanneer ouders een punt achter hun relatie zetten, hebben beiden ouders het recht om de kinderen te blijven zien. Anderzijds hebben kinderen het recht op contact met beide ouders. Soms kunnen conflicten tussen ouders zo hoog oplopen dat er geen omgang meer is tussen een ouder en zijn/haar kind(deren). Begeleid omgang kan dan een start zijn voor een oplossing voor dit probleem. Voorwaarde is dat de ouder(s) bereid zijn om mee te werken aan het tot stand komen van een omgangsregeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de ouder(s) om vertrouwen op de bouwen in het contact met hun kind(eren). We werken er naartoe dat de ouders na de begeleide omgang zelf in staat zijn de omgang tussen de uitwonende ouder en het kind vorm te geven.

Een van de KONFIA-werkers kan maximaal twaalf keer in de periode van zes maanden het gezin begeleiden in opbouw van de contacten tussen een van de ouders en hun kind(eren) waarin toegewerkt wordt naar een normale verdeling van de omgang tussen ouders.

Dit kan alleen als er een vaste verdeling zorg en opvoedtaken is vastgesteld door ouders óf als in aanloop naar deze regeling door beide ouders een vraag wordt gesteld voor observatie of een begeleide verkenning van de mogelijkheden voor hun kind(eren).

KONFIA kan gericht observeren en deze rapportage aan beide ouders geven.

Evaluaties vinden om de vier contacten plaats, met beide ouders.

 

Mogelijke contra indicaties voor bemiddeling en ouderschapsplan opstellen zijn:  

  • Lopende juridische procedure over verdeling zorg en opvoedtaken.
    • In dat geval moet er gestart worden met de module “ouderschapsplan opstellen”
  • Gediagnosticeerde psychiatrisch of verslavingsproblematiek bij een van de ouders
  • Ouders moeten samen aan tafel kunnen zitten