Training Faalangst de Baas

Waarom Training Faalangst de baas

Er zijn drie soorten faalangst:

 • Cognitieve faalangst (Angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden)
 • Sociale faalangst (Angst om afgewezen te worden door anderen of situaties die belangrijk zijn voor het kind)
 • Motorische faalangst (Angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen.)

Deelnemers volgen de training bijvoorbeeld om onderstaande redenen:

– Vaak ben ik bang om fouten te maken.

– Als ik een prestatie moet leveren voel ik stres.

– Ik twijfel vaak over wat ik kan.

– Wanneer ik omga met anderen voel ik me heel gespannen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden.

– Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan.

– Met nieuwe of onbekende situaties om gaan vind ik moeilijk

– Als iets niet lukt of als ik kritiek krijg ben ik soms heel boos op mezelf

Doel

De deelnemers leren hoe zij de faalangst de baas kunnen worden, op een manier die bij hen past. Zij leren anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen. Faalangst komt veel voor. Een op de tien leerlingen van alle basisscholen in Nederland heeft last van faalangstige gevoelens.

Voor wie?

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar.

Faalangst training
Meld je hier aan!
Meisje ondersteunen tegen faalangst
Les Faalangst de baas

Faalangst herkennen

Faalangst herken je bij je kind onder andere aan het volgende gedrag:
Tijdens een spannend of belangrijkmoment:

rood worden , veel zuchten, warmte, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten,  kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.

Vermijdingsgedrag:

Je kind zoekt situaties waarin de faalangst speelt niet op. Bijvoorbeeld niet naar school willen als er een proefwerk is of een spreekbeurt moet worden gedaan. Niet naar een sportwedstrijd willen of een verjaardagspartijtje, of lui lijken … de uitdaging niet aangaan, of doen alsof ze er geen zin in hebben (passieve faalangst)

Perfectionistisch gedrag:

Altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties met veel inspanning. Weinig omgaan met anderen en veel spanning en stress ervaren (actieve faalangst)

Teruggetrokken gedrag:

Stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, dit doen ze alleen aan mensen die ze echt vertrouwen.

Druk gedrag:

In dat gevel is het vaak moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.

De belangrijkste oorzaak van faalangst zijn niet-helpende gedachten. Daardoor wordt spanning, angst en stress opgebouwd.

Inhoud van de training

De training richt zich op anders voelen, anders denken en anders doen. Deelnemers werken aan het de baas worden van faalangst. Daarnaast ontwikkelen zij sociale en weerbare vaardigheden.

Onderwerpen

 • Ontspannen en ademhaling
 • Weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • Actief beïnvloeden van gevoelens
 • Zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over hen gevoelens en de situatie
 • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Concentratie
 • Positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • Zelfinstructies: bijvoorbeeld “stop, relax-je en creëer ik-power
 • Zich presenteren voor de groep
 • Praten over leuke en vervelende dingen die ik meemaak, denk, voel, zeg en doe
 • Fouten mogen maken
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Opkomen voor jezelf: eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, meedoen en omgaan met buitensluiten, omgaan met pestgedrag
 • Probleem oplossen
 • Experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
 • Humor gebruiken, lachen om dat wat mis gaat
 • Hulp vragen

Aanpak en kosten

De training bestaat uit een kennismaking en intake gesprek, twee informatie avonden voor ouders en andere betrokkenen en 10 lessen van 60 à 90 minuten voor de deelnemers.

Kosten:

Meer weten of aanmelden?

Sta sterk op school basisschool training in de k;as
Meld je hier aan!