Faalangst- en weerbaarheidstraining

Via anders voelen, denken en doen wordt gewerkt aan het wegnemen van faalangst en meer weerbaarheid.

Bang zijn om fouten te maken, gestrest raken als je iets moet presteren, slecht om kunnen gaan met kritiek, of angst hebben om niet leuk te worden gevonden. Vaak ligt faalangst aan de basis van deze gevoelens, die een kind sterk kunnen remmen in de ontwikkeling. Met de Training ‘Faalangst de baas’ van KONFIA leren we kinderen om zelf deze angst weg te nemen, op een manier die bij hen past.

We behandelen drie soorten faalangst:

  • Cognitieve faalangst (angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden);
  • Sociale faalangst (angst om afgewezen te worden door anderen of situaties die belangrijk zijn voor het kind);
  • Motorische faalangst (angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen).

Onderstaand treft u de verschillende trainingsmogelijkheden die KONFIA biedt.

video

Sta Sterk Training

De STA STERK TRAINING is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 21 jaar om pestgedrag te stoppen. De training maakt kinderen meer weerbaar en bewust van de effecten van hun eigen gedrag, en wordt door KONFIA zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Kinderen krijgen praktische handvatten om beter voor zichzelf op te komen in spannende of angstige situaties. Denk aan verbaal en digitaal pesten of te worden buitengesloten of gechanteerd. Met de trainer en andere kinderen wordt geoefend met weerbare lichaamstaal en het vaardig reageren op lastig gedrag. Verrassend snel boekt deze methodiek al mooie resultaten. Zeker als ouders en begeleiders nauw betrokken zijn, vooral bij de huiswerkopdrachten.

Meer lezen

Training Faalangst de Baas

Deze training richt zich op anders voelen, anders denken en anders doen. Deelnemers werken aan het de baas worden van faalangst. Daarnaast ontwikkelen zij sociale en weerbare vaardigheden.

Meer lezen

Bully Buddy zomerkamp

Het Bully Buddy dagkamp is een weerbaarheidstraining in de zomer voor kinderen van 6 tot 12 jaar of tieners van 12 tot 16 jaar. Tijdens dit kamp krijgen zij handvaten aangereikt om weerbaar te worden tegen pesten en hierdoor leren zij om beter voor zichzelf op te komen. De kinderen en tieners krijgen meer zelfvertrouwen en maken buddy’s voor een gezellige week! De Sta Sterk Training is de methodiek die de basis vormt voor het kamp.

In 2021 organiseert KONFIA twee Bully Buddy dagkampen:

  • van 12 t/m 16 juli 2021
  • van 2 t/m 6 augustus 2021
Meer lezen