Gezinsbegleiding en ambulante hulpverlening bij opvoedproblemen

Ambulante hulpverlening bij opvoedproblemen.

KONFIA biedt gezinnen die tegen opvoedproblemen aanlopen ambulante gezinsbegeleiding.
De hulpverlening voor opvoeding van KONFIA vindt plaats in de eigen leefomgeving van het gezin.
Vanuit een contextuele benadering worden diverse methodieken toegepast waaronder het geven van psycho-educatie aan ouders over kind problematiek. KONFIA werkt ook met de methodiek ‘Een taal erbij’ voor familieopstellingen.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie worden ouders geïnformeerd over de oorzaken en gevolgen van het gedrag van hun kind. KONFIA werkt oplossingsgericht. Samen met de gezinsleden worden in oplossingsgerichte gesprekken concrete doelstellingen en opdrachten geformuleerd die in het gezin voor meer verbinding zorgen.

Een taal erbij

De methodiek “Een taal erbij “ richt zich op het visualiseren van de interne -en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van Duplo poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.

Gezinsbegeleiding een taal erbij
Neem Contact op

Netwerkbijeenkomsten

De hulp van KONFIA richt zich ook op het versterken van de sociale steun rond het gezin. Hiervoor kan KONFIA  netwerk-
bijeenkomsten organiseren gericht op het creëren van een stabiel en een veilige opvoedsituatie.

Doelen

De hulpverlening kan een combinatie van begeleiding en training zijn. De doelen voor gezinsbegeleiding zijn gericht op 3 punten:
Ouders ervaren minder opvoedbelasting
De opvoedingsvaardigheden worden vergroot
De problemen in het gedrag van een kind of tiener zijn verminderd.

Contact

Wilt u mee weten over KONFIA en over onze activiteiten, dat kan!  Stuur een Email naar info@konfia.nl , U kunt ons bellen op: 06 – 21 57 67 71 of U kunt contact opnemen via deze knop.

Neem Contact Op!