Gezinsbegleiding en ambulante hulpverlening bij opvoedingsproblemen

KONFIA biedt gezinnen die tegen opvoedingsproblemen aanlopen ambulante gezinsbegeleiding.
Deze hulpverlening voor opvoeding vindt plaats in de eigen leefomgeving van het gezin.
Vanuit een contextuele benadering worden diverse methodieken toegepast. Een voorbeeld daarvan is het geven van psycho-educatie aan ouders over kindproblematiek. KONFIA werkt ook met de methodiek ‘Een taal erbij’ voor familieopstellingen.

Neem Contact Op!

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie worden ouders geïnformeerd over de oorzaken en gevolgen van het gedrag van hun kind. KONFIA werkt oplossingsgericht. Samen met de gezinsleden worden in oplossingsgerichte gesprekken concrete doelstellingen en opdrachten geformuleerd. Uiteindelijk is het de bedoelinng dat die in het gezin voor meer verbinding zorgen.

Een taal erbij

De methodiek “Een taal erbij “ richt zich op het visualiseren van de interne -en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van Duplo poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en wordt de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.

Gezinsbegeleiding een taal erbij

Netwerkbijeenkomsten

De hulp van KONFIA richt zich ook op het versterken van de sociale steun rond het gezin. Hiervoor kan KONFIA  netwerk-
bijeenkomsten organiseren gericht op het creëren van een stabiel en een veilige opvoedsituatie.

Doelen voor gezinsbegeleiding met opvoedingsproblemen

De hulpverlening voor gezinnen met opvoedingsproblemen kan een combinatie van begeleiding en training zijn . De doelen voor gezinsbegeleiding zijn gericht op 3 punten:

Ouders ervaren minder opvoedbelasting.

De opvoedingsvaardigheden worden groter.

De problemen in het gedrag van een kind of tiener zijn minder.

Contact

Wilt u meer weten over KONFIA en over onze activiteiten, dat kan!  Stuur een e-mail naar info@konfia.nl

U kunt ons ook bellen op: 06 – 42 27 27 07 of U kunt contact opnemen via onderstaande knop.

Neem Contact Op!