Kindercoaching

Het verbeteren van weerbaarheid, communicatie en zelfvertrouwen van jeugdigen en hun ouders.

Soms staat een leerprobleem of een gebeurtenis of situatie binnen of buiten het gezin de ontwikkeling en het geluk van een kind in de weg. In een kindercoaching traject leren kinderen hun eigen kracht kennen en komen ze sterker in hun schoenen te staan. Om hun eigen kwaliteiten te laten (her)ontdekken en zo weer zelfvertrouwen op te bouwen. Vanzelfsprekend worden de ouders nauw betrokken bij de coaching van hun kind. Zo leren alle gezinsleden om hun eigen denken en handelen positief te beïnvloeden.

Aanpak kindercoaching

Ieder kind heeft een eigen hulpvraag en vraagt daarmee een eigen coachingstraject. De aanleiding kan heel divers zijn zoals:

  • Pestgedrag
  • Onzekerheid
  • Verlegenheid
  • Hoogbegaafdheid
  • Leerproblemen
  • Omstandigheden zoals scheiding, verlies of ziekte

Via allerlei methoden, zoals speltechnieken, wordt het kind stap voor stap verder geholpen. Laagdrempelig, ontspannen en vertrouwd.

Zo is er de “Sta Sterk Training” die zich richt op het stoppen van pestgedrag, het vergroten van weerbaarheid en het bewust maken van het eigen gedrag. Ook is er de “Faalangst de baas Training“, waarin kinderen leren om te gaan met onzekerheid en stress als gevolg van faalangst.

KONFIA heeft ook specifieke trainingen die kinderen helpen met gevoelens van rouw en verlies bij een scheiding van hun ouders. Zo visualiseert de methodiek ‘Een taal erbij’ de interne en externe werkelijkheid van een kind. Met inzet van Duplo poppetjes en ander materiaal worden problemen in beeld gebracht en wordt de innerlijke dialoog gestimuleerd.

Bij Kindercoaching streven we ernaar dat:

  • het kind de eigen emoties herkent, kan uiten en reguleren;
  • het kind positief en weerbaar omgaat met leeftijdsgenoten;
  • het kind een positief zelfbeeld ontwikkelt met vertrouwen in eigen kunnen
  • ouders communiceren en handelen in het belang van het kind.