Visie van Konfia

KONFIA staat voor (toe)vertrouwen. Vertrouwen in je eigen persoon en in jouw persoonlijke wilskracht en weerbaarheid. Toevertrouwen omdat iedereen in zijn leven soms tegen moeilijke situaties aanloopt die je wilt delen met een ander of anderen zodat je er zelf meer inzicht in krijgt. Bij KONFIA is alles erop gericht om kinderen en tieners weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven. Zodat zij authentiek en sterk in de maatschappij kunnen staan.

Bij KONFIA willen wij een plek creëren waar binnen kinderen zich veilig voelen. Kinderen krijgen bij ons de kans om op persoonlijke vlak sterker en weerbaarder te worden. Zelfacceptatie, hulp en begeleiding voor het verwerken van opgedane nare ervaringen staat voorop . Het is onze intentie om een plek te creëren waar je als persoon groeit op emotioneel vlak en waar je handvatten meekrijgt om je goed te kunnen ontwikkelen.

Bij KONFIA gaan wij ervan uit dat een kind onderdeel is van een systeem. Onze visie is dat de pestproblematiek, faalangst, en opvoed problemen of complexe scheiding problematiek binnen een gezin nooit op zichzelf staan. Deze moeten in zijn algehele context worden gezien. Vanuit dat kader richt de hulpverlening bij KONFIA zich op alle gebieden in de omgeving van een kind of tiener; thuis op school en alles wat er verder bij hoort zoals bijvoorbeeld sportclubs of vrienden. Wij werken vanuit het contextuele gedachtegoed en oplossingsgericht. Wij gaan altijd op zoek naar de oplossing bij het kind en zijn gezin. Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Dit betekent wij bij KONFIA altijd goed luisteren naar wat het gezin wil en inzoomen op waar kinderen en hun ouders goed in zijn en waar zij in geloven.

KONFIA levert haar diensten vanuit twee disciplines

1. TRAININGEN IN WEERBAARHEID en FAALANGST

Binnen KONFIA hebben wij veel kennis en expertise over de onderwerpen pesten en faalangst. Wij bieden verschillende trainingen en workshops op dit gebied.

  •  Weerbaarheidstrainingen en faalangsttrainingen voor kinderen en tieners. Dit kan individueel of in groepen.
  • Iedere zomer organiseren wij het BULLY BUDDY zomerkamp. Speciaal voor kinderen die beter willen leren omgaan met pesten of gewoon weerbaarder willen worden.
  • Wij helpen scholen en professionals met het bevorderen van sociale veiligheid in de klas en groepen.
  • Ook hebben wij een speciale toolkit ontwikkeld voor professionals in de zorg en/of onderwijs: RESPECT HOE ZIE JIJ HET . Dit is een hulpmiddel om sociale veiligheid in de groepen constructief te bevorderen.

2. OPVOEDONDERSTEUNING IN HET GEZIN EN ONDERSTEUNING BIJ COMPLEXE SCHEIDINGEN.

KONFIA biedt ook gezinsbegeleiding aan in gezinnen waar sprake is van opvoed problematiek. De begeleiding is gericht op herstel of versterken van de positieve krachten binnen het gezin. Daarnaast bieden wij ouders die vast zijn komen te zitten in een complexe scheiding hulp aan met de LOS/VAST-module.

Wanneer er sprake is van onveiligheid kunnen wij in opdracht van de gemeente of Veilig thuis ondersteuning bieden.

We hebben hierbij de volgende diensten:

  • Ambulante gezinsbegeleiding waarbij we bij de gezinnen in hun eigen leefomgeving aan de slag gaan.
  • Voor ouders die in een complexe scheiding terecht zijn gekomen de LOS/VAST-module. Deze richt zich op ouders die gescheiden zijn waarbij er voortdurend strijd of onenigheid over de vastgestelde afspraken is en waar de kinderen duidelijk (emotionele) last ondervinden van de ontstane situatie. Binnen LOS/VAST hebben we 3 modules: Ouderschap bemiddeling, begeleid omgang, ondersteuning bij het opstellen van het ouderschapsplan.
  • KONFIA kan worden ingeschakeld bij het organiseren van netwerkberaden voor het opstellen van een veiligheidsplan in gezinnen waarbij onveiligheid in de opvoedsituatie is geconstateerd.

Over de Trainer

Mijn naam is Michanou Selberie. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Daar geef ik uitvoering aan jeugdbeschermingsmaatregelen en bied ik hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders die ernstige problemen hebben op verschillende levensgebieden. Deze jonge mensen hebben het vaak zwaar te verduren gehad, waardoor hun zelfvertrouwen flink is aangetast. Door de veerkracht en wijsheid van deze jonge mensen weet ik dat er altijd een uitweg is, hoe erg je persoonlijke situatie ook kan zijn. Die kracht zit in het kind zelf. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Dat is niet erg. Ik ben een enthousiaste en daadkrachtige hulpverlener, die van mensen houdt.

Als trainer omgaan met pesten, richt ik me op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in weerbaarheid en het omgaan met pesten. Daarnaast bied ik ondersteuning aan scholen en organisaties, wanneer er in hun omgeving een pestproblematiek heerst.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam voor de studie sociaal pedagogische hulpverlening en werkte daarna onder andere op de afdeling kinderpsychiatrie van het AMC. In 1999 startte ik als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg. Hier volgde ik vele aanvullende opleidingen en cursussen op het gebied van coaching, opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Ook volgde ik de opleiding tot trainer voor de STA STERK TRAINING. De combinatie van mijn theoretische achtergrond en jarenlange praktijkervaring heeft mij een heldere visie gegeven op de ontwikkeling van jonge mensen.

Het is mijn passie om het leven van mensen mooier te maken.

Neem Contact op

SAMENWERKINGPARTNERS

KONFIA werkt we met verschillende disciplines zoals kindercoaches, weerbaarheidstrainers, gezinsbegeleiders en orthopedagogen.

Om dit in de vullen heeft KONFIA de volgende samenwerkingspartners:

De Utrechtse pedagogen

http://utrechtsepedagogen.nl/

Flink kindercoaching

www.flinkkindercoaching.nl/

Diana Ewouds

http://ewouds.nl/

In die gevallen waar meerdere disciplines nodig of wenselijk zijn maken we een gezamenlijk plan van aanpak. Dit is gericht op de vraagstelling vanuit de kinderen of tieners en hun ouders. Dit aanbod richt zich op alle samenwerkende gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek en de regio Amersfoort.

Neem Contact op