Visie van Konfia

KONFIA staat voor (toe)vertrouwen. Vertrouwen in je eigen persoon en in jouw persoonlijke wilskracht en weerbaarheid. Toevertrouwen omdat iedereen in zijn leven soms tegen moeilijke situaties aanloopt die je wilt delen met een ander of anderen zodat je er zelf meer inzicht in krijgt. Bij KONFIA is alles erop gericht om kinderen en tieners weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven. Zodat zij authentiek en sterk in de maatschappij kunnen staan. Daarnaast geloven wij dat gezinnen bij opvoed problemen altijd weer in hun kracht kunnen komen. Het aanbod is dan ook oplossingsgericht. Wij gaan op zoek naar de oplossing bij het kind en haar of zijn gezin. Dit betekent dat wij bij KONFIA luisteren en kijken naar wat het gezin wil, waar kinderen goed in zijn en waar zij in geloven.

Bij KONFIA gaan wij ervan uit dat een kind onderdeel is van een systeem. Onze visie is dat de pestproblematiek, faalangst, en opvoed problemen binnen een gezin nooit op zichzelf staan. Deze moeten in zijn algehele context worden gezien. Vanuit dat kader richt de hulpverlening bij KONFIA zich op alle gebieden in de omgeving van een kind of tiener. Thuis en op school en alles wat hierbij hoort, zoals sportclubs of vrienden.

Over de Trainer

Mijn naam is Michanou Selberie. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Daar geef ik uitvoering aan jeugdbeschermingsmaatregelen en bied ik hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders die ernstige problemen hebben op verschillende levensgebieden. Deze jonge mensen hebben het vaak zwaar te verduren gehad, waardoor hun zelfvertrouwen flink is aangetast. Door de veerkracht en wijsheid van deze jonge mensen weet ik dat er altijd een uitweg is, hoe erg je persoonlijke situatie ook kan zijn. Die kracht zit in het kind zelf. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Dat is niet erg. Ik ben een enthousiaste en daadkrachtige hulpverlener, die van mensen houdt.

Als trainer omgaan met pesten, richt ik me op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in weerbaarheid en het omgaan met pesten. Daarnaast bied ik ondersteuning aan scholen en organisaties, wanneer er in hun omgeving een pestproblematiek heerst.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam voor de studie sociaal pedagogische hulpverlening en werkte daarna onder andere op de afdeling kinderpsychiatrie van het AMC. In 1999 startte ik als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg. Hier volgde ik vele aanvullende opleidingen en cursussen op het gebied van coaching, opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Ook volgde ik de opleiding tot trainer voor de STA STERK TRAINING. De combinatie van mijn theoretische achtergrond en jarenlange praktijkervaring heeft mij een heldere visie gegeven op de ontwikkeling van jonge mensen.

Het is mijn passie om het leven van mensen mooier te maken.

Neem Contact op