Nieuwe toolkit om pesten te bespreken met een groep of klas

VANAF SEPTEMBER 2019 KOMT ER EEN NIEUW SPEL OP DE MARKT! EEN TOOLKIT VOOR PROFFESIONALS/LEERKRACHTEN DIE PESTEN OP EEN CONSTRUCTIEVE WIJZE WILLEN BESPREKEN MET EEN GROEP/KLAS.

Pesten bespreekbaar maken is niet altijd makkelijk. Er zijn vaak verschillende partijen betrokken: het slachtoffer en de pester zelf, maar meestal ook de omstanders. Kortom, er zijn meerdere individuen die erdoor worden geraakt. Met hen allemaal een gesprek voeren over dezelfde pestsituatie, vraagt kennis van onder meer pestdynamieken, zicht op individuele factoren die pesten veroorzaken of in stand houden, etc. Daarnaast blijkt dat volwassenen pesten vaak niet of laat signaleren. Dit leidt ertoe dat er geen gesprek over pesten wordt gevoerd, omdat de noodzaak ertoe niet wordt gezien.

Het spel is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van 11-18 jaar (IQ > 70). Het spel is bruikbaar op school, in een kleine groep zoals op een leefgroep of in individuele sessies bij een coach of therapeut.

Waar te bestellen?

Respect: Hoe zie jij het? is vanaf eind september 2019 te bestellen bij Semmie, sprekend spel & training

Ontstaan vanuit de vraag van docenten en jeugdzorgwerkers

RESPECT ‘HOE ZIE JIJ HET’ is ontstaan door de vraag van docenten en jeugdzorgwerkers om met behulp van een praktische tool op een constructieve wijze sociale veiligheid te bespreken met jongeren. Het spel is ontwikkeld vanuit de visie dat veiligheid in groepen wordt gecreëerd door constructieve gesprekken in de klas of groep waarbij actieve betrokkenheid van kinderen of tieners een pre is. En ook bij individuele begeleiding of behandeling is pesten een belangrijk thema om te bespreken.

Het spel richt zich met name op de groep omstanders/meelopers. Zij dragen soms onbewust bij aan het in standhouden van het pestgedrag. Door met deze groep in gesprek te gaan en bewustwording te creëren, wordt bijgedragen aan het creëren van een veiliger klimaat in de groep.

Het spel is ook toepasbaar in coaching of behandeling van het slachtoffer of de pester, waarin gedachtes worden uitgedaagd en bewustwording wordt vergroot. Dit spel kan in combinatie met bijvoorbeeld weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining worden ingezet.

Respect: hoe zie jij het?

Respect “HOE ZIE JIJ HET?” is een spel dat is ontwikkeld door Michanou Selberie en Roos Gerats.  Michanou Selberie is inmiddels 24 jaar gezinsvoogd, jeugdzorg werker en Roos Gerats werkt enige jaren als  gedragswetenschapper.  Hun samenwerking is gestart bij Samen veilig Midden Nederland, waarbij ze beiden met kinderen en tieners hebben gewerkt die te maken kregen met onveiligheid in hun opvoed situaties. Hun belangrijkste taak was het borgen van de veiligheid van deze kinderen. Een goed gesprek met kinderen en hun opvoeders waarbij onveilige facetten in de opvoedsituatie duidelijk en transparant werden besproken was hierbij een pre.

Michanou is ook trainer omgaan met pesten en heeft vanuit deze professie docenten teams begeleid in het opstellen van pest protocollen en het waarborgen van veiligheid op school. Vanaf 2015 zijn Po en Vo scholen verplicht om te zorgen voor een veilige school Hiertoe zijn de bestaande onderwijswetten op aangepast. Het gaat daarbij voornamelijk om de sociale veiligheid van de leerlingen, in het bijzonder alles wat te maken heeft met pesten. Roos Gerats is orthopedagoog generalist en is vanuit haar eigen praktijk nog dagelijks bezig met het onderzoeken en begeleiden van kinderen die onveilig gehecht zijn of in een onveilige opvoed situaties verkeren

Waar te bestellen?

Respect: Hoe zie jij het? is vanaf eind september 2019 te bestellen bij Semmie, sprekend spel & training