advies training tegen pesten voor kinderen en jonge mensen

Over Konfia

/Over Konfia
Over Konfia2018-11-04T12:17:41+00:00

Waar komt de naam KONFIA vandaan?

KONFIA staat voor (toe)vertrouwen. Vertrouwen in je eigen persoon en in jouw persoonlijke wilskracht en weerbaarheid. Toevertrouwen omdat iedereen in zijn leven tegen situaties aanloopt die je wilt delen met een ander of anderen zodat je er zelf meer inzicht in krijgt.

Wat doet KONFIA?

Heeft je kind moeite om zich te handhaven tussen andere kinderen? Sterke gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid of faalangst kunnen een kind erg ongelukkig maken. Bovendien is het daarmee erg kwetsbaar voor het pestgedrag van anderen. Bij KONFIA is alles erop gericht om je kind weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven. Kern vormt de STA STERK TRAINING, bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 6-21 jaar. De STA STERK TRAINING is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als ‘goed’ beoordeeld en behoort tot de uitverkozen programma’s tegen pestproblematiek op de Lijst Dekker. De training staat ook op de lijst van ‘Effectieve trainingen’ van het ministerie van OC&W. In de trainingen wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals rollenspellen, spelletjes, gesprekken en oefeningen. De trainingen worden verzorgd bij KONFIA of op scholen en instellingen.

Omgeving

KONFIA richt zich ook op de omgeving van het kind. Voelt je kind zich wel veilig op school? KONFIA biedt speciale workshops en trainingen voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Een advies voor een pestprotocol maakt daar deel van uit. Deze trainingen worden tevens aan teamleiders in zorginstellingen aangeboden.

Individuele of gezinscoaching

KONFIA biedt individuele en gezinscoaching aan bij puberteitsproblematiek en andere opvoedondersteuning bij kinderen en jongeren. KONFIA past hier een methode toe waarbij er via persoonlijke gesprekken met ouders én het netwerk rondom het gezin tot de beste vorm van hulpverlening wordt gekomen. Dat kan een combinatie van begeleiding en training zijn.