Mijn naam is Michanou Selberie. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Daar geef ik uitvoering aan jeugdbeschermingsmaatregelen. Ook bied ik hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders die ernstige problemen hebben op verschillende levensgebieden. Deze jonge mensen hebben het vaak zwaar te verduren gehad. Daardoor is hun zelfvertrouwen flink aangetast. Door de veerkracht en wijsheid van deze jonge mensen weet ik dat er altijd een uitweg is. Hoe erg je persoonlijke situatie ook kan zijn. Die kracht zit in het kind zelf. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Dat is niet erg. Ik ben een enthousiaste en daadkrachtige hulpverlener die van mensen houdt.

Als trainer omgaan met pesten, richt ik me op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vooral in weerbaarheid en het omgaan met pesten. Daarnaast bied ik ondersteuning aan scholen en organisaties wanneer er in hun omgeving een pestproblematiek heerst.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam voor de studie sociaal pedagogische hulpverlening. Aansluitend werkte ik onder andere op de afdeling kinderpsychiatrie van het AMC. In 1999 startte ik als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg. Hier volgde ik vele aanvullende opleidingen en cursussen op het gebied van coaching, opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Ook volgde ik de opleiding tot trainer voor de STA STERK TRAINING. De combinatie van mijn theoretische achtergrond en jarenlange praktijkervaring heeft mij een heldere visie gegeven op de ontwikkeling van jonge mensen.

Het is mijn passie om het leven van mensen mooier te maken.