Samen Sterk tegen Pesten Workshop

Het opleiden van leerkrachten blijkt effectief te zijn voor het terugdringen van pesten en pestgedrag. Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten niet altijd weten hoe ze doortastend kunnen handelen in geval van pesten. Professionals in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er wordt gepest. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om de leerkrachten te leren de signalen te herkennen en hen te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten. Daarbij moeten ook handvatten worden geboden.

Workshop konfia in groepen
Contact Opnemen

Doel van de workshop

 • De kennis en het inzicht in de pestproblematiek vergroten, waardoor de leerkracht pesten beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op weet te reageren.
 • Vergroten van de gespreksvaardigheid van de leerkrachten/docenten en het geven van effectieve reacties op pestgedrag.
 • Bewustwording van eigen gedrag als deelnemer aan de groepsdynamiek.
 • Bewustwording van de eigen grens en hoe te reageren wanneer deze overschreden wordt.

Voor wie

De workshops zijn bedoeld voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, anti-pestcoördinatoren en remedial teachers van het basisonderwijs of docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers van het voortgezet onderwijs. De eerste workshop is ook bedoeld voor de directie.

Inhoud

In de eerste workshop wordt onder andere het volgende behandeld:

 • pesten als groepsprobleem; verschillende rollen in een groep
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pesten bij leerlingen
 • preventie
 • handelen bij pesten in de klas en/of op school

Er wordt onder andere gewerkt door middel van presentaties, opdrachten, discussies en casussen.

De tweede workshop is een training gericht op het vergroten van de handelingsvaardigheden van de leerkrachten/docenten:

 • handelen bij gesignaleerd pesten in een groep
 • handelen bij pesten na melding door leerlingen, ouders of anderen

Bij deze workshop wordt gewerkt met oefeningen in gespreksvaardigheid en rollenspellen, bijvoorbeeld het oefenen van een gesprek zonder schuldvraag met slachtoffer en pester (mediation).

Praktische zaken

De twee workshops voor professionals duren ieder 3 uur en kunnen al dan niet op dezelfde dag plaatsvinden. Ze vinden in ieder geval plaats voor de start van het anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’.

Inhoud van ‘Samen Sterk tegen Pesten”

In de eerste workshop wordt onder andere het volgende behandeld:

 • pesten als groepsprobleem; verschillende rollen in een groep
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signalen van pestgedrag bij leerlingen
 • preventie
 • handelen bij pesten in de klas en/of op school

Er wordt onder andere gewerkt door middel van presentaties, opdrachten, discussies en casussen.

De tweede workshop is een training gericht op het vergroten van de handelingsvaardigheden van de leerkrachten/docenten:

 • handelen bij gesignaleerd pesten in een groep
 • handelen bij pesten na melding door leerlingen, ouders of anderen

Bij deze workshop wordt gewerkt met oefeningen in gespreksvaardigheid en rollenspellen, bijvoorbeeld het oefenen van een gesprek zonder schuldvraag met slachtoffer en pester (mediation).

Praktische zaken

De twee workshops voor professionals duren ieder 3 uur en kunnen al dan niet op dezelfde dag plaatsvinden. Ze vinden in ieder geval plaats voor de start van het anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’.

Omgaan met Elkaar
Sta sterk op school basisschool training in de k;as

Maatwerk

KONFIA maakt in overleg met u een passend en afwisselend programma op basis van de door u herkende problematiek en (opleidings)behoeften.