Konfia trainingen voor kinderen

STA STERK TRAINING in groepen.

De kosten bedragen 350 euro (inclusief BTW).

Inbegrepen zijn:

 • intakegesprek (=gratis)
 • 10 bijeenkomsten van 75 minuten
 • 2 ouderavonden
 • materialen & werkboek

STA STERK TRAINING Individueel.

Dit is een training op maat. Vaak zijn er 6-8 bijeenkomsten nodig. De kosten bedragen 85 euro per sessie (inclusief BTW). Inbegrepen zijn:

 • intakegesprek (=gratis)
 • materialen & werkboek

Buddy Bully dagkampen

Konfia organiseert regelmatig Buddy Bully dagkampen. Deze kampen, die tijdens schoolvakanties plaatsvinden, bestaan uit leuke activiteiten en gezelligheid. Tijdens de dagen doen de kinderen tevens de Sta Sterk Training. De prijs bedraagt 400 euro per deelnemer inclusief BTW.

 • 5 dagen kamp
 • drinken gedurende de gehele dag
 • lunch
 • Sta Sterk Training
 • materialen & werkboek

Konfia op school

Anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’

De kosten voor dit programma bedragen 2500 euro inclusief BTW. Daarnaast wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht of mentor van circa 5 uur over een periode van 10 a 12 weken.

Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’

Kosten per onderdeel:

 • leerlingprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ (2 subgroepen):  € 2.500,– incl. btw
 • themabijeenkomst voor ouders: € 300,– incl. btw
 • workshops voor beroepskrachten (per workshop):  € 500,– incl. btw

Studiedagen

De kosten worden in overleg met de opdrachtgever (en rekening houdend met specifieke wensen) bepaald.

Workshops / Themabijeenkomsten

De kosten worden in overleg met de opdrachtgever (en rekening houdend met specifieke wensen) bepaald.

Konfia in gezin

Gezinsbegeleiding

Voor gezinsbegeleiding maken wij afspraken op maat zodat u weet waar u aan toe bent. Een opgave ontvangt u na het eerste, vrijblijvende, gesprek dat wij met elkaar hebben.

Ondersteuning vanuit uw gemeente

U behandeling kan volledig worden vergoed.

Konfia is sinds juni 2018 gecontracteerd door regio Gooi en Vechtstreek. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Blaricum, Gooise Meren (= fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden per 2016, waarbij Muiden doorgaans tot de Vechtstreek werd gerekend), Hilversum, Huizen en Laren, plus de Vechtstreek-gemeenten voor zover zij tot de provincie Noord-Holland behoren.

U heeft in ieder geval een verwijzing nodig via een jeugd hulp beschikking van de gemeente waar u woonachtig bent.

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek kunt u een beschikking aanvragen via het sociaal plein.

Zorgverzekering

Het algemene verhaal is dat ziektekostenverzekeraars nog maar mondjesmaat bezig zijn met zaken te vergoeden die preventie betreffen. Dat doet men alleen op gebied van roken en van overgewicht. Onze training valt onder preventie, namelijk de STA STERK TRAINING is goed om te voorkomen dat mensen psychische klachten, zoals depressie, verdriet, machteloosheid of een burn-out krijgen.

Dat neemt niet weg dat ouders natuurlijk bij hun verzekering moeten doorvragen over vergoeding. En soms heeft dit succes. Wat kan helpen, is dat wij per januari 2013 het keurmerk van het NJI ‘Goed onderbouwd’ hebben gekregen. Benoem altijd dat de STA STERK TRAINING in de Databank Effectieve Jeugdinterventies staat.

Voor Scholen

Konfia ondersteuning voor ouders en verzorgers
Meer informatie