Gezinsbegeleiding: ambulante hulpverlening bij opvoedproblemen.

KONFIA biedt gezinnen die tegen opvoedproblemen aanlopen ambulante gezinsbegeleiding.

De hulpverlening van KONFIA vindt plaats in de eigen leefomgeving van het gezin.

Vanuit een contextuele benadering worden diverse methodieken toegepast. Zoals bijvoorbeeld het geven van psycho-educatie aan ouders over kind problematiek. KONFIA werkt met de methodiek ‘EEN TAAL ERBIJ’ voor familieopstellingen.

KONFIA heeft contracten met verschillende gemeentes in de Regio’s Gooi en Vechtstreken en Amersfoort. Lees hier meer over op de tweede helft van deze pagina na het overzicht van het aanbod of klik hier

Psycho-educatie

Bij de psycho-educatie  informeren wij ouders over de oorzaken en gevolgen van het gedrag van hun kind. KONFIA werkt oplossingsgericht. Samen met de gezinsleden formuleren wij in oplossingsgerichte gesprekken concrete doelstellingen en opdrachten. Deze zorgen voor meer verbinding in het gezin.

gezinsbegeleiding webres

EEN TAAL ERBIJ

De methodiek “Een taal erbij “richt zich op het visualiseren van de interne -en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van Duplo poppetjes en ander materiaal  verbeelden wij het probleem van de cliënt. Daarbij maken we de innerlijke dialoog zichtbaar en stimuleren deze.

Netwerkbijeenkomsten

De hulp van KONFIA richt  zich ook op het versterken van de sociale steun rond het gezin. KONFIA kan netwerkbijeenkomsten organiseren gericht op het creëren van een stabiele en een veilige opvoedsituatie.

Doelen

De hulpverlening kan een combinatie van begeleiding en training zijn. De doelen voor gezinsbegeleiding zijn gericht op 3 punten:

  • Ouders ervaren minder opvoedbelasting
  • De opvoedingsvaardigheden worden vergroot
  • De problemen in het gedrag van een kind of tiener verminderen.

Contact

Wilt u meer weten over KONFIA en over onze activiteiten kijk dan op www.konfia.nl of stuur een email naar info@konfia.nl, U kunt ons ook bellen op: 06 – 42 27 27 07

Konfia heeft een samenwerkingsovereenkomst met meerdere gemeenten.

Gemeenten die samenwerken in de regio Gooi en Vechtstreek.

Hieronder vallen de volgende gemeenten: BlaricumEemnes (alleen Wmo) Gooise Meren (= fusie van de gemeenten BussumNaarden en Muiden per 2016), HilversumHuizenLarenWeesp en Wijdemeren. (= fusie van de gemeenten Loosdrecht‘s-Graveland en Nederhorst den Berg)

U heeft in ieder geval een verwijzing nodig via een jeugdhulp beschikking van de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt ook een verwijzing krijgen via school of de huisarts welke u bij u gemeente kan indienen.

Klik onderstaand op de naam van uw gemeente voor verdere informatie.

BlaricumEemnes (alleen Wmo) Gooise Meren (= fusie van de gemeenten BussumNaarden en Muiden per 2016), HilversumHuizenLarenWeesp en Wijdemeren. (= fusie van de gemeenten Loosdrecht‘s-Graveland en Nederhorst den Berg)

Gemeenten die samenwerken in de regio Amersfoort.

De gemeenten AmersfoortBaarnBunschotenLeusden,NijkerkSoest, Woudenberg en Eemnes(alleen voor jeugdzorg) kopen samen de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Samen vormen zij de regio Amersfoort.

U heeft in ieder geval een verwijzing nodig via een jeugdhulp beschikking van de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt ook een verwijzing krijgen via school of de huisarts welke u bij u gemeente kan indienen.

Klik onderstaand op de naam van uw gemeente voor verdere informatie.

AmersfoortBaarnBunschotenLeusden,NijkerkSoest, Woudenberg en Eemnes